KİRALAMA

loading

KUR HESAPLA

GENEL KİRALAMA KOŞULLARI


İşbu sözleşme ile kiralayan (DESERD CAR RENTAL) bu kira sözleşmesinin ön yüzünde tanımlanan aracı sözleşmenin ön yüzünde adı ve adresi geçen kiracıya kiralanmıştır. Kiracı, aracı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kira süresi, dönüş istasyonu vs.) Kira ücretini ödemeyi ve yürürlükte olan genel kiralama koşullarını kabul etmeyi beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait ve şahsın dan kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler doğru sayılacaktır.

 1. 1. Kiracı aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeler, aksesuarları ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi aksine bir anlaşma yapılmadığı sürece aracın kiralandığı şehirden en geç belirtilen günde, saatte iade ve teslim edilecektir. Bütün uzatmalar ini kiralayana başvurulacak ve kiralayanın yazılı onayı alınacaktır.

 2. 2. Kira söz konusu aracı, hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve en iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza hasar yada kaza izinin bulunmadığını kabul eder. ( Kira Sözleşmesinde Belirtilenler Dışında )

 3. 3. Araç aşağıda açıklanan şekilde kullanılmayacaktır,

  a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında,
  b) Herhangi bir araç veya treyleri çekmek veya itmek,
  c) Gümrük mevzuatına veya diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,
  d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi tarafından,
  e) Motorlu sporlarda ( Yarış, Sürat Denemesi, Ralli, Sağlamlık Denemeleri),
  f) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük ya da eşya taşınması,
  g) Aracı kiralayan kişilerin haricinde başka kişiler tarafından kullanılamaz,
  h) Kötü, bozuk yol şartlarında aracı kullanmaktan doğacak olan ve çıkan tüm masrafların tamamı kiracıya aittir,
  i) Aracın alt takımın hasar alması ve karterin delinmesi, motorun yatak sarması vb. durumlar kaskoya girmeyip tüm masraflar kiracıya aittir.

 4. 4. Kiracı ve diğer yetkili sürücüler kira süresi içinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür,

  a) İlgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
  b) Çift taraflı kazalar da karşı tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve sigorta poliçelerinin fotokopisinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini ( Ehliyet no, verildiği il, trafik poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin isim vs. )
  c) Sorumluluğu ve suçu kabullenmemek,
  d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,
  e) Başka birinin suçunu tespit etmek gerekiyorsa veya yaralı varsa derhal en yakın polis görevlilerine haber vermek,
  f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde DESERD CAR RENTAL ofisine ulaştırmak,
  g) Kaza yeri fotoğrafları.

 5. 5. Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan ya da bırakılan hiçbir malın kaybından ya da hasar görmesinden sorumlu tutulmaz. Kiracı, kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

 6. 6. Kiracı, kira bedelini ödememesi durumunda bir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın borcu ödemesi ödemesi gereken tarihten itibaren aylık % 8 temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. 7. Sigortanın geçersiz olduğu haller;

  a) Sürücü alkol veya uyuşturucu etkisinde ise,
  b) Ehliyetsiz ise,
  c) Azami hız limitini aşmış ise,
  d) %100 kusur var ise,
  e) Belirtilen evraklar temin edilemiyor ise.

 8. 8. Kiracı, kirası altındaki oto çalınırsa aracın ve donanımın bedelini günün koşuluna göre aracın 45 günlük kira bedelini ve donanımını ödemekle yükümlüdür.

 9. 9. Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mal ve yolcu ile ilgili tek sorumlunun kendisi olduğunu kabul eder.

 10. 10. Aracın, kiracının kusuru olsun ya da olmasın herhangi bir nedenle yetkili makamlarca alıkonulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü harcamalar kiracıya aittir. Kiracı bu sürenin kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

 11. 11. Lastik yarılması ve onarımları far ve stop camları ve cam kırılmaları, anahtar kaybolması, koltuk tavan döşemesinin yanması teminat kapsamı dışındadır.

 12. 12. Kiracı, aracın kararlaştırılan gün ve saatten bir saatlik gecikmesinde günlük kira bedelinin 1/3'ünü, iki saatlik gecikmesinde 2/3'ünü, iki saatten fazla gecikmesinde ise günlük kira bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 13. 13. Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunması halinde DESERD CAR RENTAL teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 14. 14. Bu uzun süreli kira sözleşmesinde kiracı 2918 sayılı yasanın 3. Maddesi çerçevesinde işleten durumda olup, bu mukaveleden doğan ihtilafların çözümünde TRABZON mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 15. 15. Kiracı DESERD CAR RENTAL ile imzalamış olduğu araç kiralama sözleşmesi gereği kiralamış olduğu araç için kiraladığı süre içinde yemiş olduğu veya arkadan plakaya yazılmış olan sonradan tebliğ edilen trafik cezaları veya sonradan tespit edilen araç veya ekipmanlarına vermiş olduğu zararın bedelleri bildirmiş olduğu kredi kartından, DESERD CAR RENTAL bildirim yapmadan tahsil edebilir. Kredi kartımın kullanım süresi dolması veya değişmesi durumunda yeni kart bilgilerini vermeyi kabul ve taahhüt ederim. Kredi katımın iptali nedeniyle veya herhangi bir sebepten dolayı borcumun tahsil edilememesi halinde, ödemelerimin muacceliyet kazanacağını, ve borcumun tamamını defaten ödeyeceğimi, borcumun kredi kartı ile tahsil edilmesi durumunda aylık % 8 vade farkı, icra, mahkeme ve avukat masraflarını ödemeyi kabul ederim.

 16. 16. Bir günlük araç kiralamalarında 200 km, 2 günlük araç kiralamalarında 400 km, 3 günlük araç kiralamalarında 600 km, kilometre limiti vardır. Km aşımında ise her km için 0.40 kuruş fiyat farkı uygulanır.

 17. 17. Kiracı, kiralamış olduğu araçla kaza yapması durumunda trafik kazası vs. aracın kiralamış olduğu gün dışındaki iş kaybını sözleşmede belirtilen fiyat üzerinden veya araç pert olmuş ise ( Alkol ve Uyuşturucu ve benzeri yok ise ) aracın 45 günlük kira bedelini, aksi takdirde aracın o günkü kasko değerini, alım, satım ve vergi vs. masraflarını ödemekle yükümlüdür.

 18. 18. Kiracı kiraladığı araca ait ( kiraladığı tarihten teslim ettiği tarihe kadar olan süre içerisinde ) kendisine tebliğ edilen veya ilerleyen zamanlarda adrese tebliğ edilen trafik cezaları vb. her türlü resmi borcu ödemekle yükümlüdür.

 19. 19. Fiyatlar K.D.V dahildir.

 20. 20. Kiracı kendi ve aracın içindekiler veyahut da 3. Kişilere çarpması halimde maddi manevi kendisinin sorumluluğunda olduğunu, kiralayan kişinin DESERD CAR RENTAL'den herhangi bir hak talep etme hakkı yoktur. Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının maddi ve manevi talepleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

 21. 21. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar için taşınan mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı sorumludur.

 22. 22. Kiracı aracın her türlü kazalar sonucu uğrayacağı zararlardan sözleşmede yazılan miktar kadar itirazsız sorumludur.

 23. 23. Kira süresi içinde kiraladığı araçlardan dolayı 3. Kişilere karşı trafik sigorta kapsamı dışındaki maddi ve manevi tüm sorumlulukları, ve bütün sorumluluğun kiracının olduğunu okudu ve kabul etti. DESERD CAR RENTAL'in trafik sigorta şirketi kiralanan aracı sürücüsüne veya karşı tarafa, 3. kişilere kaza sonucu ölüm veya daimi maluliyet durumunda varsa trafik sigortası ile ilgili genel kurallar içinde trafik sigorta şirketinin ödeme yapması durumunda belirtilen limitler dahilinde ödeme yapmayı kabul eder. Haricindeki tüm maddi manevi kendi veya üçüncü kişilere tüm sorumluluk kiracıya aittir.

 24. 24. Hiçbir kiralık araç DESERD CAR RENTAL'in yazılı onayı alınmadan Türkiye sınırları dışına çıkartılamaz. Kiracı DESERD CAR RENTAL'İn yazılı onayının alınması durumunda, gerekli triptik, noter, yurt dışında geçerli olacak full kasko, sigorta vs.  ile ilgili harcamaları ve tüm sorumluluklarını üstlenir ve aracın öngörülen sürede geri getirileceğini noter tasdikli yazı ile, taahhüt eder. DESERD CAR RENTAL, bu sözleşme çerçevesinde üstlendiği hizmetleri Türkiye sınırları içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Araçların hepsine araç değerinin yüzde ikisi oranında muhafiyet uygulanmaktadır.

 25. 25. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde TRABZON ve BURSA Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan ederler.

 26. 26. Sözleşmenin ön ve arka yüzünü okudum,anladım, kabul ettim.

© 2021 deserdcarrental.com
whatsapp